BOVAG Ondernemerstafel

Door het schrappen van alle fysieke bijeenkomsten is BOVAG genoodzaakt om haar leden op een andere manier te informeren. Middels twee formats heeft Awesome Originals de BOVAG leden voorzien van informatie én entertainment. Hierboven BOVAG Ondernemerstafel, een talkshow voor BOVAG leden.