DISCLAIMER

Awesome Productions B.V. besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud van deze website, maar garandeert niet dat de weergegeven informatie altijd juist en volledig is. Awesome Productions B.V. heeft het recht deze website en de inhoud daarvan zonder aankondiging aan te passen of onderdelen daarvan te verwijderen.

Awesome Productions B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van gebruik van (de informatie op) deze website. Awesome Productions B.V. is niet aansprakelijk voor verwijzingen (bv. hyperlinks) op deze website naar andere websites en/of media van derden, de juistheid en volledigheid van de informatie op deze andere websites en/of media en het gebruik daarvan.

Deze website van Awesome Productions B.V. is auteursrechtelijk beschermd. Openbaarmaking van de weergegeven informatie, in welke vorm dan ook, zoals het gebruik van (delen van) teksten, afbeeldingen of grafisch materiaal van welke aard ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Awesome Productions B.V. Het gebruik van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.

Awesome Productions B.V.